Nieuweroord

Nieuweroord
een groene oase in historisch Leiden

Op steenworp afstand van de prachtige historische binnenstad van Leiden, het Centraal Station en het Leiden Bio Science Park, ligt Nieuweroord: een landschapspark waarin circa 80 schitterende appartementen worden gerealiseerd die zijn verbonden door een klassiek landhuis.

Wilt u op de hoogte blijven, meld u zich dan hier aan. Wilt u daarnaast ook uw woonwensen kenbaar maken, vul dan de woonenquête in:

Aanmelden Woonenquête

Online woonenquête Denk mee!

Historie komt tot leven

Een eeuw geleden werd het oorspronkelijke landhuis Nieuweroord gebouwd in opdracht van ir. A.G. Bosman. Ook liet hij een wandelbos in landschapsstijl aanleggen, dat bekend werd als het ‘Bos van Bosman’. In de jaren zestig moest het landhuis plaatsmaken voor een zusterflat, horend bij het nabij gelegen academisch ziekenhuis Leiden. Nu, bijna honderd jaar later, wordt het oorspronkelijke landhuis volgens de originele tekeningen op dezelfde plek teruggebouwd. Het landhuis wordt op een fraaie manier uitgebouwd met hedendaagse architectuur, die het monumentale pand respecteert en versterkt. Met de bouw van Nieuweroord komt historie tot leven.

Bijzondere woningen

De 80 woningen komen voornamelijk in de twee vleugels, die door middel van een transparante corridor verbonden zijn met het landhuis. Alle woningen zijn naar buiten gericht zodat zij maximaal profiteren van het prachtige uitzicht op het Bos van Bosman. Omgekeerd zijn de gevels een combinatie van glas en natuurlijke materialen zodat het gebouw van alle zijden aantrekkelijk is en een relatie legt met het groen. Veranda’s met een directe uitloop naar het bos, langs balkons met patio’s en geveltuinen, zorgen voor extra vergroening. Nieuweroord is een prachtplek in Leiden, een groene enclave met ideale ligging en grote historische waarde voor de stad Leiden en haar inwoners.

Nieuws

IMG_5569

26 januari 2017 – presentatie Voorlopig Ontwerp

Komt u ook naar de presentatie van het Voorlopig Ontwerp van Nieuweroord en het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan van de directe omgeving? Op 26 januari 2017 is er een algemene terugkoppelings- en informatiebijeenkomst van 19:00 – 21:00 bij Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS te Leiden.

Deze avond presenteren wij aan een ieder die interesse heeft wat de stand van het is plan na de klankbordgroepbijeenkomsten met de omwonenden. Kunt u niet komen en heeft u toch interesse? Bekijk dan regelmatig onze website.

img_5637

21 november 2016 – Eerste klankbordgroepbijeenkomst

Op 21 november jl. heeft een eerste klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden alwaar een groep van 24 omwonenden en geïnteresseerden samen met deelnemers namens Studio Hartzema, ABC Concepts en de gemeente Leiden onderwerpen besproken hebben die raken aan de ontwikkeling van Leiden Nieuweroord. Deze onderwerpen zijn besproken aan de hand van 3 thema’s zijnde groen/ecologie, verkeer/buitenruimte/ontsluiting en gebouwen. Tijdens de bijeenkomst is de grote groep onderverdeeld in de 3 themagroepen en heeft zich een levendig gesprek ontwikkeld omtrent al wat naar mening van de deelnemers aandacht behoeft. Op 8 december vindt de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is niet meer open voor nieuwe deelnemers.

Het ambitiedocument vastgesteld door gemeente Leiden in samenwerking met omwonenden ten tijde van de selectieprocedure voor Leiden Nieuweroord vindt u hier:

bijlage-2-ambitiedocument-nieuweroord-22-sept-2015

Het propositiedocument “Park Nieuweroord en de architectuur van het geluk” op basis waarvan ABC Concepts is geselecteerd als winnaar vindt u hier:

160524-nieuweroord-a

nieuweroord_nieuws

10 november – informatie bijeenkomst

Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen? En wilt u later dit jaar graag mee klankborden over actuele onderwerpen die betrekking hebben op deze ontwikkeling?
Kom dan naar de informatie bijeenkomst georganiseerd door de ontwikkelaar ABC Concepts en architect Studio Hartzema.

Zij willen zich graag aan u voorstellen en de stand van het plan aan u presenteren. Tevens kunt u zich dan inschrijven voor een tweetal klankbordgroepbijeenkomsten waarin een aantal actuele thema’s ten aanzien de ontwikkeling aan u worden voorgelegd.

U bent van harte welkom op 10 november a.s. van 19:00u tot 21:00 bij Scheltema Leiden op de Marktsteeg 1, 2312 CS te Leiden.

20160706 krantenartikel Nieuweroord heeft een ontwikkelaar Leiden

6 juli 2016

De marktselectieprocedure voor een ontwikkelaar Nieuweroord, de plek van de voormalige zusterflat in Leiden, is afgerond. De winnaar van de marktselectieprocedure is ABC Concept dat als gedelegeerd ontwikkelaar optreedt namens Westplan Investors.

Het plan van ABC Concept voor Nieuweroord betreft ongeveer 80 appartementen, waaronder 16 huurappartementen. Er is voor ABC Concept gekozen omdat het plan inspeelt op de cultuurhistorische waarden enerzijds en de kwaliteiten van het Bos van Bosman anderzijds. Uitgangspunten bij het ontwerp zijn een reconstructie van het landhuis en het toevoegen van twee hedendaags vormgegeven vleugels aan beide zijden. Onder de zijvleugels komen twee (half)verdiepte parkeergarages. Duurzaamheid en respect voor de flora en fauna in het gebied spelen daarnaast een belangrijke rol in het plan. Een denktank bestaande uit betrokkenen uit de omgeving heeft de gemeente geadviseerd tijdens de marktselectieprocedure.

Wethouder Paul Laudy: “Samen met de Denktank hebben wij een intensief participatietraject doorlopen. Dit traject is erg waardevol geweest voor de gemeente. De kennis en ervaring vanuit de buurt zie je nu terug in het plan dat geselecteerd is! Een van de belangrijkste winstpunten is dat de tennisbaan terug gegeven wordt aan het bos! Op één van de mooiste plekken in Leiden worden appartementen gerealiseerd, waarmee doorstroming vanuit bestaande woningen mogelijk wordt”

In het plan van ABC Concept komt nadrukkelijk tot uiting dat zij veel waarde hechten aan communicatie en participatie met omwonenden en belanghebbenden. Het plan beschrijft uitgebreid hoe dit wordt aangepakt in de komende fasen van het project; ontwerp woningen en openbare ruimte, bouw en realisatie. ABC Concept heeft in dit plan een samenwerking met Westplan Investors NV uit Atlanta (VS) en Valkenburg voor de financiering, en met Studio Hartzema uit Rotterdam voor stedenbouw, architectuur en het landschap.

Directeur ABC Concept Marcel Loosen: “Natuur en historie van Nieuweroord waren voor ons mooie vertrekpunten voor de invulling van dit plan. De wijze waarop de gemeente met betrokken omwonenden het proces van dialoog heeft ingezet, hielp ons enorm deze gevoelige opgave goed te begrijpen. De komende jaren zijn wij hier te gast om het plan uit te ontwikkelen en te realiseren. Ik kijk ernaar uit nog lang daarna met trots een wandeling over het landgoed Nieuweroord te kunnen maken.”

Dinsdag 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsbesluit Nieuweroord ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in september het uitvoeringsbesluit.

Geïnteresseerd

IK WORD GRAAG OP DE HOOGTE GEHOUDEN

Ik wil graag meedenken

Wij willen deze 80 appartementen zo optimaal mogelijk ontwikkelen, daarom stellen we prijs op uw mening. Zou u de woonwensen-enquete voor ons in willen vullen? Hartelijk dank!

Klik hier