Niew ontwerp bestemmingsplan en welstandsparagraaf nieuweroord

Op 7 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden het ontwerp bestemmingsplan voor Nieuweroord vastgesteld voor zienswijzen. Daarnaast is de welstandsparagraaf voor Nieuweroord gepubliceerd.

Voor meer informatie zie:

Nieuwsbrief Nieuweroord gemeente Leiden